Arduino Electronics Workshop

To creativeCoding διοργανώνει ένα εργαστήριο 6 ημερών με θέμα την δημιουργικότητα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοιχτού προγραμματισμού Arduino. Το εργαστήριο, με αργά και συστηματικά βήματα, κάνει απόλυτα κατανοητά το συντακτικό και τις δομές του προγραμματισμού, καθώς και τη σύνθεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Με βασικό άξονα την διάδραση, εξερευνάται η αλληλεπίδραση μεταξύ ψηφιακού και αναλογικού, φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη σύνθεση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή Arduino και την δημιουργία ολοκληρωμένων πρωτοτύπων. Απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να διευρύνει το φάσμα των δημιουργικών του δυνατοτήτων. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ηλεκτρονικής ή προγραμματισμού καθώς το εργαστήριο ξεκινά από το μηδέν και συνθέτει μια δημιουργική πορεία στον χώρο του Arduino.

Έχοντας εφοδιαστεί με τα θεμελιώδη εργαλεία, στόχος του εργαστηρίου είναι η σύνθεση ατομικών ή και ομαδικών διαδραστικών εφαρμογών οι οποίες θα συνδυάζουν ψηφιακά με αναλογικά μέσα.

Πρόγραμμα

Προγραμματισμός

Ημέρα 1η

Τετ 23/11/22

Ηλεκτρονικά
-Ο μικροελεγκτής Arduino
-Αρχιτεκτονική
Προγραμματισμός
-Μεταβλητές
-Συνθήκες
-Βρόχοι
-Συναρτήσεις
Σύνθεση
-Morse code blink

Είσοδος/Έξοδος

Ημέρα 2η

Τετ 30/11/22

Ηλεκτρονικά
-Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος
-LED
-Buttons
-Potentiometers
Προγραμματισμός
-Συναρτήσεις διαχείρισης θυρών
-Συναρτήσεις ελέγχου θυρών
Σύνθεση
-RGB LED control

Αισθητήρες

Ημέρα 3η

Τετ 07/12/22

Ηλεκτρονικά
-Απόσταση
-Αφή
-Ελαστικότητα
-Πίεση
-Διαιρέτες τάσης
Προγραμματισμός
-Συναρτήσεις PWM
-Παλμοκωδική διαμόρφωση
Σύνθεση
-Motion detection

Actuators

Ημέρα 4η

Τετ 14/12/22

Ηλεκτρονικά
-Transistors
-H-Bridge
-DC motors
-Servo motors
-Stepper motors
Προγραμματισμός
-Αντικειμενοστρέφια
-Συναρτήσεις χαρτογράφησης τιμών
Σύνθεση
-Sweeping scanner

Networking

Ημέρα 5η

Τετ 21/12/22

Ηλεκτρονικά
-Πρωτόκολλα επικοινωνίας
-USB – I2C – SPI
-XBee Shield
Προγραμματισμός
-Processing
-Αποστολή λήψη δεδομένων
-Επεξεργασία δεδομένων
Σύνθεση
-Physical to Digital Vice Versa

Processing Coding Workshop

To creativeCoding διοργανώνει ένα εργαστήριο 8 ημερών με θέμα την δημιουργικότητα μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Processing. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα εξερευνηθούν αλγόριθμοι οι οποίοι πραγματεύονται δημιουργικές διαδικασίες με εύρος εφαρμογών από τη γραφιστική και το design έως τις εικαστικές τέχνες και την αρχιτεκτονική. Τόσο η αφαιρετική φύση της γλώσσας Processing όσο και η φιλοσοφία του σκίτσου την οποία και προάγει, την καθιστούν ένα εργαλείο προσιτό σε όποιον θέλει να πειραματιστεί με τον προγραμματισμό και τα κάνει τα πρώτα του βήματα στον κόσμο της υπολογιστικής δημιουργικότητας.

Το εργαστήριο, με αργά και συστηματικά βήματα, κάνει απόλυτα κατανοητά το συντακτικό και τις δομές του προγραμματισμού, δημιουργώντας ένα ταξίδι στη καλλιτεχνική σύνθεση. Το ταξίδι αυτό επεκτείνεται από τον ψηφιακό κόσμο του υπολογιστή στον τρισδιάστατο φυσικό χώρο μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Arduino, εισάγοντας τον παράγοντα της διάδρασης.

Έχοντας εφοδιαστεί με τα θεμελιώδη εργαλεία, στόχος του εργαστηρίου είναι η σύνθεση ατομικών ή και ομαδικών διαδραστικών καλλιτεχνικών εφαρμογών οι οποίες θα συνδυάζουν ψηφιακά με αναλογικά μέσα.

Πρόγραμμα

Βασικά

Ημέρα 1η

Πεμ 24/12/2022

Συντακτικό
-Τύποι μεταβλητών
-Αριθμητική/Modulus
-Λογικοί χειριστές
Δομή
-Έλεγχοι
-Βρόχοι
-Συναρτήσεις
Σύνθεση
-Κάναβος

Χρώμα

Ημέρα 2η

Πεμ 01/12/22

Συντακτικό
-RGB/HSB
-Πίνακας Pixels
-Αντικείμενο Εικόνας
Δομή
-Συναρτήσεις χαρτογράφησης τιμών
-Συναρτήσεις φίλτρων
-Συναρτήσεις επεξεργασίας
Σύνθεση
-Χρωματική δυσλειτουργία

Σχήμα

Ημέρα 3η

Πεμ 09/12/22

Συντακτικό
-Αντικείμενο Διανύσματος
-Τυχαιότητα
-Χρόνος
Δομή
-Συναρτήσεις τριγωνομετρίας
-Συναρτήσεις διανυσμάτων
-Συναρτήσεις χρόνου
Σύνθεση
-Γεννητική υποδιαίρερση επιφάνειας

Κίνηση

Ημέρα 4η

Πεμ 16/12/22

Συντακτικό
-Αντικείμενα
-Πεδία
-Μέθοδοι
Δομή
-Αντικειμενοστρέφεια
-Συμβάντα
-Συναρτήσεις κίνησης
Σύνθεση
-Εργαλείο σχεδιασμού

Διάδραση

Ημέρα 5η

Πεμ 23/12/22

Συντακτικό
-Αντικείμενο Κάμερας
-Αντικείμενο Kinect
-Συναρτήσεις διάδρασης
Δομή
-Ανίχνευση χρώματος
-Αναγνώριση κίνησης
-Ανάγνωση χώρου
Σύνθεση
-Χωρική διεπαφή

Game Development Workshop

Το creativeCoding διοργανώνει ένα εισαγωγικό εργαστήριο στην ανάπτυξη video games με την Unreal Engine 5. Η Unreal engine αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών το οποίο λόγω της ευελιξίας του βρίσκει εφαρμογή και σε άλλα δημιουργικά πεδία όπως την αρχιτεκτονική απεικόνιση, τα animations, την προσομοίωση και τον κινηματογράφο.

Μέσα από αργά και μεθοδικά βήματα, το εργαστήριο εισάγει τις έννοιες σύνθεσης ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού και κάνει πλήρως κατανοητό το workflow της ανάπτυξης και ολοκλήρωσής του. Ξεκινώντας από την εξοικείωση με το πρόγραμμα και το γραφικό του περιβάλλον, γνωρίζουμε τα εργαλεία τρισδιάστατου σχεδιασμού χτίζοντας τον κόσμο μέσα στον οποίο θα διαδραματίζεται η πλοκή του παιχνιδιού. Ανακαλύπτοντας και εκμεταλλεύοντας τις νέες τεχνολογίες της Unreal Engine 5 στον ρεαλιστικό φωτισμό (Lumen) και τη διαχείριση πολύπλοκων γεωμετριών (Nanite) καθώς και την τεράστια δωρεάν βιβλιοθήκη υλικών και μοντέλων της Quixel, δημιουργούμε καθηλωτικά σκηνικά με απαράμιλλη ρεαλιστικότητα. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του κόσμου, συνεχίζουμε στον προγραμματισμό της λειτουργίας του παιχνιδιού μέσω του γραφικού περιβάλλοντος προγραμματισμού Blueprint. Χωρίς προαπαιτούμενη γνώση κάποιας γλώσσας, προγραμματίζουμε τη λειτουργικότητα του χαρακτήρα και των στοιχείων διάδρασης με τη χρήση κόμβων και γραφικών συνδέσεων. Τέλος σχεδιάζεται και προγραμματίζεται το γραφικό περιβάλλον διεπαφής (GUI) ώστε να ολοκληρωθεί η αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Μέσα από ένα εποικοδομητικό ταξίδι δημιουργίας, οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις τρισδιάστατου σχεδιασμού, φωτισμού, προγραμματισμού και σύνθεσης, δημιουργώντας το πρώτο τους τρισδιάστατο ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Πρόγραμμα

Εισαγωγή

Ημέρα 1η

Τετ 18/05/22

Δομή προγράμματος
-Levels
-Navigation
-Workflow
Στοιχεία προγράμματος
-Components
-Actors
-Blueprints
Σύνθεση
-Σχεδιασμός παιχνιδιού

Modeling

Ημέρα 2η

Τετ 25/05/22

Εισαγωγή μοντέλων
-Quixel Megascans
-LED
-Marketplace
-Resources
Δημιουργία μοντέλων
-Modeling tools
-Landscape tools
-Nanite
Σύνθεση
-Δημιουργία περιβάλλοντος

Φωτισμός

Ημέρα 3η

Τετ 01/06/22

Στοιχεία φωτισμού
-Global illumination
-Lumen
-Φωτεινές πηγές
Effects
-Atmospheric effects
-Camera effects
-Special effects
Σύνθεση
-Φωτισμός περιβάλλοντος

Υλικά

Ημέρα 4η

Τετ 08/06/22

Εισαγωγή υλικών
-Quixel
-Marketplace
Δημιουργία υλικών
-Editor
-Ιδιότητες υλικών
-Σύνθεση υλικών
Σύνθεση
-Υλικά παιχνιδιού

Προγραμματισμός

Ημέρα 5η

Τετ 15/06/22

Στοιχεία προγραμματισμού
-Μεταβλητές
-Συνθήκες
-Βρόχοι
Δομές προγραμματισμού
-Συναρτήσεις
-Συμβάντα
-Αντικείμενα
Σύνθεση
-Gameplay

Διάδραση

Ημέρα 6η

Τετ 22/06/22

Στοιχεία διάδρασης
-Actors
-Characters
-Pawns
Διεπαφή
-GUI
-Menu
-Επιλογές
Σύνθεση
-Εξαγωγή παιχνιδιού

Arduino Mechatronics Workshop

To creativeCoding διοργανώνει ένα εργαστήριο 8 ημερών με θέμα την μηχατρονική και το Arduino. Στόχος του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός, κατασκευή και προγραμματισμός μίας CNC μηχανής σχεδιασμού. Η ύλη του χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη τα οποία και συνθέτουν την ουσία της μηχατρονικής - Μηχανική και η Ηλεκτρονική.

Μέσα στη διάρκεια του εργαστηρίου θα εξερευνηθούν τεχνικές παραμετρικού σχεδιασμού και υλοποίησης μηχανικών μερών μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ακολουθεί η φυσική υλοποίηση και συναρμολόγηση της μηχανής συνδυάζοντας μηχανικά μέρη με ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η κίνηση του συστήματος πραγματοποιείται μέσω βηματικών κινητήρων οι οποίοι ελέγχονται από τον μικροελεγκτή Arduino. Με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης των ηλεκτρονικών μερών ακολουθεί ο προγραμματισμός της μηχανής ο οποίος εμβαθύνει στη γλώσσα προγραμματισμού G-code.

Σε κάθε συμμετέχων αντιστοιχεί μία CNC μηχανή σχεδιασμού την οποία και θα σχεδιάσει, κατασκευάσει και προγραμματίσει.

Πρόγραμμα

Παραμετρικός Σχεδιασμός

Ημέρα 1η

Τετ 30/10/19

Προγραμματισμός
-Grasshopper
-Components
-Δομές προγραμματισμού
Σχεδιασμός
-Γεωμετρία
-Διανύσματα
-Μετατοπίσεις

Σχεδιασμός μηχανικών μερών

Ημέρα 2η

Τετ 06/11/19

Προγραμματισμός
-Παραμετροποίηση
-Κίνηση
-Εξαγωγή γεωμετριών
Σχεδιασμός
-Rhino
-Διαστασιολόγηση
-Τεχνικά σχέδια

Τρισδιάστατη εκτύπωση

Ημέρα 3η

Τετ 13/11/19

Σχεδιασμός
-Παραγωγή μοντέλων
-Έλεγχος μοντέλων
-Διόρθωση μοντέλων
Κατασκευή
-Παραμετροποίηση
-Slicing
-Εκτύπωση

Συναρμολόγηση

Ημέρα 4η

Τετ 20/11/19

Κατασκευή
-Μηχανικά μέρη
-Κοπές υλικών
-Διαχείριση στοιχείων
Ηλεκτρονική
-Ηλεκτρονικά μέρη
-Soldering
-Διαχείριση καλωδίων

Arduino

Ημέρα 5η

Τετ 27/11/19

Προγραμματισμός
-IDE
-Στοιχεία προγραμματισμού
-Δομές προγραμματισμού
Ηλεκτρονική
-Κυκλώματα
-Analogue
-Digital

Βηματικοί κινητήρες

Ημέρα 6η

Τετ 04/12/19

Ηλεκτρονική
-Drivers
-Limiters
-Arduino Shield
Προγραμματισμός
-Βιβλιοθήκες
-Έλεγχος
-Κίνηση

G-Code Basics

Ημέρα 7η

Τετ 11/12/19

Σχεδιασμός
-Vector vs Pixel
-Vector Graphics
-Boolean Operations
Προγραμματισμός
-Grbl
-Inkscape
-Universal G-code

G-Code Advanced

Ημέρα 8η

Τετ 18/12/19

Σχεδιασμός
-Αλγόριθμος σχεδιασμού
-Πρωτόκολλο επικοινωνίας
-Διαχείριση δεδομένων
Προγραμματισμός
-Processing
-Διάδραση
-Δυναμική παραγωγή G-code

Arduino Advanced Workshop

Σε συνέχεια του εισαγωγικού εργαστηρίου Arduino Electronics Workshop, το creativeCoding διοργανώνει ένα νέο εργαστήριο προχωρημένου επιπέδου 8 ημερών. Στόχος του workshop είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Home Automation Project το οποίο θα συνδυάζει απομακρυσμένο έλεγχο μέσω εφαρμογών Android, εμβάθυνση στα concept του Internet of Things και σχεδιασμό και δημιουργία πλακετών PCB με κεντρική μονάδα ελέγχου την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Arduino.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου εξερευνώνται νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας τα οποία επεκτείνουν τη λειτουργικότητα του μικροελεγκτή και αναπτύσσονται προγράμματα Android τα οποία και γεφυρώνουν την σύνδεση με τον εξελισσόμενο κόσμο του ΙοΤ. Τελικό προϊόν του εργαστηρίου είναι μία πλακέτα επέκτασης του Arduino (Shield), η οποία θα σχεδιαστεί, θα κατασκευαστεί και θα προγραμματιστεί από το μηδέν. Η λειτουργικότητά της συμπυκνώνει το διδαχθέν υλικό και επιτρέπει την σύνδεση του Arduino με διαδικτυακές και Android εφαρμογές.

Πρόγραμμα

Πρωτόκολλο I2C

Ημέρα 1η

Δευτ 13/05/19

Ηλεκτρονικά
-TC74A0-5V
-RTC1307
DHT22
Προγραμματισμός
-Master
-Slave
-Addressing
-Processing
Σύνθεση
-8 Arduinos Local Network

Πρωτόκολλο SPI

Ημέρα 2η

Δευτ 20/05/19

Ηλεκτρονικά
-Max7219
-7 Segment Display
-8x8 LED Matrix
Προγραμματισμός
-Master
-Slave
-Addressing
-Processing
Σύνθεση
-Multiple LED Matrix Displays

Προγραμματισμός Android

Ημέρα 3η

Δευτ 27/05/18

Ηλεκτρονικά
-Smartphone
-Αισθητήρες
-GPS
-WiFi
-Bluetooth
Προγραμματισμός
-Processing Arduino Mode
-Ketai library
Σύνθεση
-Arduino Android Network

Internet of Things Basics

Ημέρα 4η

Δευτ 03/06/19

Ηλεκτρονικά
-ESP8266-01 Wifi Module
-Smartphone
Προγραμματισμός
-GET
-POST
-HTTP Requests
-JSON
Σύνθεση
-Cloud Services Data Exchange

Internet of Things APIs

Ημέρα 5η

Δευτ 10/06/19

Ηλεκτρονικά
-ESP8266-01 Wifi Module
-Smartphone
Προγραμματισμός
-IFTTT
-Thingspeak
-Pushover
-Email
-Google Spreadsheet
Σύνθεση
-Automation

C++

Ημέρα 6η

Δευτ 17/06/19

Ηλεκτρονικά
-Arduino Custom Shield
Προγραμματισμός
-Objects
-Classes
-Fields
-Methods
Σύνθεση
-Ανάπτυξη Βιβλιοθήκης

Σχεδιασμός PCB

Ημέρα 7η

Δευτ 24/06/19

Ηλεκτρονικά
-Arduino Custom Shield
Προγραμματισμός
-Autodesk Eagle Schematics
-Βιβλιοθήκες
-Εξαρτήματα
-Σχεδιασμός
Σύνθεση
-Schematics

Δημιουργία Arduino Shield

Ημέρα 8η

Δευτ 01/07/19

Ηλεκτρονικά
-Arduino Custom Shield
Προγραμματισμός
-Routing
-Gerber exports
-PCB Manufacturing
Σύνθεση
-PCB Arduino Shield

Processing 3D Printing Workshop

To creativeCoding διοργανώνει ένα 4ήμερο εντατικό εργαστήριο με θέμα τη δημιουργία τρισδιάστατων μορφών με την γλώσσα προγραμματισμού Processing και την εκτύπωσή τους σε 3D-printer. Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη αλγοριθμική ανάλυση γεωμετρικών διαδικασιών, η μετάφρασή τους σε κώδικα της Processing και τελικά η ανάπτυξη και εκτέλεση της εκτύπωσης.

Αναλυτικότερα το εργαστήριο ξεκινά με μια εισαγωγή στα στοιχεία και δομές της Processing δίνοντας τα κατάλληλα εφόδια για την ορθή σύνταξη προγραμμάτων. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στις γεωμετρικές δομές και την αντιστοίχισή τους με την αλγοριθμική λογική, καταλήγοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων δημιουργίας generative μορφών. Αναλύεται η διαδικασία εκτύπωσης της παράγουσας μορφής σε τρισδιάστατο εκτυπωτή και τέλος όλες οι εργασίες εκτυπώνονται στον εκτυπωτή (ΧΥΖprinting da Vinci 1.0 pro) του εργαστηρίου μας.

Πρόγραμμα

Στοιχεία

Ημέρα 1η

Σαβ 08/12/18

Συντακτικό
-Τύποι μεταβλητών
-Αριθμητική/Modulus
-Λογικοί χειριστές
Δομή
-Έλεγχοι
-Βρόχοι
-Συναρτήσεις
Σύνθεση
-Grid _ Υποδομή σύνθεσης

Δομή

Ημέρα 2η

Κυρ 09/12/18

Συντακτικό
-Πίνακες
-Διάνυσμα
-Σχήμα
Δομή
-Σημείο
-Γραμμή
-Επίπεδο
Σύνθεση
-Mesh _ Υποδομή σύνθεσης

Γεωμετρία

Ημέρα 3η

Σαβ 15/12/18

Συντακτικό
-Συναρτήσεις χαρτογράφησης τιμών
-Συναρτήσεις τριγωνομετρίας
-Συναρτήσεις διανυσμάτων
Δομή
-Παραμετροποίηση
-Παραμόρφωση
-Όγκος
Σύνθεση
-Deform_ Τρισδιάστατη σύνθεση

Εκτύπωση

Ημέρα 4η

Κυρ 16/12/18

Αρχείο
-Προετοιμασία
-Έλεγχος
-Slicing
Εκτυπωτής
-Σύνδεση
-Προετοιμασία
-Εκτύπωση
Σύνθεση
-Prototype_Τρισδιάστατο πρωτότυπο

About

Workshops for the creative mind

creativeCoding

To creativeCoding είναι μια ενέργεια του πLab με στόχο τη διοργάνωση workshops με αντικείμενο την τομή μεταξύ καλλιτεχνικής σύνθεσης και αλγοριθμικής λογικής. Επικεντρώνεται στον εμπλουτισμό της γνώσης σε open-source γλώσσες και πλατφόρμες (Processing, openFrameworks, vvvv, Arduino, Raspberry Pi) και την εφαρμογή τους στις εικαστικές τέχνες, μουσική, γραφιστική, design, αρχιτεκτονική. Μέσα από ολοκληρωμένα project-based προγράμματα εξερευνούνται σύγχρονα δημιουργικά μέσα και διαδικασίες που προάγουν την ομαδική εργασία και δημιουργικότητα.


Γιάννης Περισοράτης

Αρχιτέκτονας απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΑΠΘ με MSc in Architecure, Urbanism and Building technology από το Faculty of Architecture TU Delft της Ολλανδίας. Εργάστηκε σαν καλλιτέχνης στο εργαστήριο του LAb[au] στις Βρυξέλλες το οποίο στο έργο του εξερευνάει θέματα γεωμετρίας, φωτός και κίνησης, έχοντας σαν συνθετικό μηχανισμό τον αλγόριθμο. Στις αρχές του 2017 ίδρυσε το εργαστήριο πLab στην Θεσσαλονίκη με στόχο τον πειραματισμό και έρευνα σε θέματα αλγοριθμικής σκέψης στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Επισκόπου Αμβροσίου 5,

546 30, Θεσσαλονίκη,

1ος όροφος

(+30) 2315 536 534

Επικοινωνήστε μαζί μας

[contact-form-7 id="108" title="Contact Form"]